Ansatte - Framskolen

Ansatte - Framskolen

Gå til innhold
Her ser du hvem vi som driver Vallersund Gård er. Vi har en flat organisasjonsstruktur og alle som har et ansvar for et eller flere område er en del av ledelsen hos oss.
 Balavoine, Corinna


Daglig leder Vallersund Gård
Telefon 466 64 857

Epost corinna@balavoine.in
 
 Balavoine, Dag


Daglig leder FRAMskolen
Telefon 
996 08 810

Epost dag.balavoine@camphill.no 
 Basmo, Nina


FramskolekollegietTelefon 979 79 887

 Zeiher, Joan


Leder på Vallersund Gård og FRAMskolekollegiet


Telefon 917 53 956

Epost
 Framskolen
         Vallersund Gård
 
Fenstad, Heidi


FRAMskolekollegietTelefon 938 16 914


 
 Barseth, May


FRAMskolekollegiet
Telefon 911 07 330


 
 Schmeding, Peter

Leder på Vallersund Gård

Gartner
Arbeidslivs-ansvarlig
Økonomiansvarlig

Telefon 456 78 935

Epost
 peter.schmeding@yahoo.no
 Vogelsang, Malle


Leder på Vallersund Gård

Personalansvar


Telefon 918 19 723

Epost mallevogelsang@gmail.com
 
Tilbake til innholdet