Leve - Framskolen

Leve - Framskolen

Gå til innhold

Å lære å leve i verden

På FRAMskolen lærer du å stelle deg selv, ditt eget rom, egne klær, planlegge, gjøre innkjøp, lage mat og stelle i stand til måltider for deg selv og andre .

Du kan også lære om bruk og forståelse av penger og regnskap samt forstå tid og tidsbegreper.

Alt dette er elementer i kunsten å skape seg et eget hjem og et eget liv.

Mye av dette er tidligere blitt tilrettelagt og bestemt for deg av dine foreldre og lærere.

Nå skal du få anledning til å øve deg på å ordne det selv.

Tilbake til innholdet